loader
Візит до ДСП ЧАЕС - Умови по маршруту "Оглядовий"
Умови надання послуг з відвідування Чорнобильської АЕС по маршруту "Оглядовий"
Сторінка в черзі на затвердження
Іноземні та українські групи відвідувачів і окремі громадяни за наявності оформленого у встановленому порядку електронного квитка у зону відчуження, мають можливість відвідувати об’єкти в межах санітарно-захисної зони ДСП "ЧАЕС" та здійснювати по маршруту фото-відеозйомку (за виключенням зйомки технічних засобів охорони та КПП),в т.ч. на майданчиках перед СВЯП-2, меморіалі героям Чорнобиля перед АПК-1 ЧАЕС, водоймі-охолоджувачі, оглядовому майданчику об’єкта «Укриття».

Відвідування об’єктів санітарно-захисної зони ДСП "ЧАЕС" є платним. Оплата здійснюється за затвердженими тарифами.

Заявка на відвідування санітарно-захисної зони ДСП "ЧАЕС" подається на сторінці електронної подачі заявок "Візит" сайту ДСП ЧАЕС, маршрут «Оглядовий», завчасно, але не пізніше термінів, зазначених на сторінці електронної подачі Заявок "Візит".

У заявці необхідно надати такі відомості:
 • особисті дані фізичної особи або юридичні реквізити установи, які організовують візит, а також дані для зв`язку;
 • № запиту / електронного квитка ЦОТІЗ;
 • дата візиту;
 • кількість відвідувачів.

При заповненні заявки відвідувач/організатор візиту гарантує, що учасники поїздки:
 • ознайомлені з даними Умовами та правилами перебування на території зони відчуження, розміщеними на сайті visit.chnpp.gov.ua;
 • не мають медичних протипоказань для перебування в зоні з підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання, вплив, спричинений за рік, не перевищує 0,9 мЗв;
 • згодні з умовами надання послуг із оглядового відвідування Чорнобильської АЕС;
 • покинуть санітарно-захисну зону ЧАЕС до 16:30 дати візиту.

Оплата (повна передоплата) відвідування здійснюється будь-яким з методів, пропонованих на сторінці електронної подачі Заявок "Візит".

Після перевірки даних і підтвердження отримання оплати, Чорнобильська АЕС не пізніше, ніж за добу до візиту надсилає організаторові електронний квиток для перебування в санітарно-захисній зоні ЧАЕС, та необхідну інформацію.

Всі візити по маршруту «Оглядовий» виконуються у супроводі представника ЦОТІЗ.

Наявність електронного квитка в роздрукованому чи електронному вигляді може бути перевірено фахівцем відділу режиму та фізичного захисту ДСП «ЧАЕС» на будь-якому із вказаних вище об’єктів ЧАЕС.

Відсутність електронного квитка під час перебування на території санітарно-захисної зони ЧАЕС спричинить накладення штрафних санкцій на організатора візиту.

Під час візиту ДСП ЧАЕС не забезпечує транспортування, інформаційний супровід, забезпечення засобами індивідуального захисту, або харчування.

За результатами розгляду Заявки може бути надано вмотивовану відмову у відвідуванні.

Підставами для відмови у відвідуванні зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення і санітарно-захисної зони ЧАЕС є:
 • недосягнення зазначеними особами вісімнадцятирічного віку;
 • надання в Заявці недостовірних даних;
 • настання несприятливих погодних умов;
 • загроза виникнення надзвичайної ситуації або пожежі у пожежонебезпечний період;
 • виконання технологічних, ремонтних, науково-дослідних та інших робіт, які унеможливлюють перебування сторонніх осіб на території зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення та санітарно-захисної зони ЧАЕС;
 • в разі отримання від правоохоронних органів інформації про причетність особи до терористичної діяльності;
 • непроведення оплати у встановлені терміни;
 • в інших випадках, виходячи з норм законодавчих і нормативних актів, в тому числі розпорядчих документів вищестоящих, наглядових, контролюючих організацій, що роблять неможливим організацію відвідування.

У разі відмови/скасування візиту з вини Чорнобильської АЕС, або через несприятливі умови або загрози виникнення надзвичайної ситуації, пожежі, виконання ремонтних і інших робіт, повернення оплати здійснюється в 15-денний термін на рахунок, з якого були отримані кошти, в розмірі 100% від сплаченої суми в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату повернення. За бажанням відвідувача візит може бути перенесений на іншу дату за погодженням. У разі скасування візиту з причин, відмінних від вищевказаних, оплата не повертається.

При необхідності ЧАЕС надає після закінчення візиту Акти наданих послуг.

ДСП ЧАЕС не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні здоров`ю, майну відвідувача/організатора - нанесені до, під час, після відвідин іншими відвідувачами, організаторами відвідування, третіми особами, а також впливу радіації та інших шкідливих чинників, стихійним лихом, тваринами тощо.

ДСП ЧАЕС не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні здоров`ю, майну відвідувача / організатора - нанесені до, під час, після відвідин діями або бездіяльністю служб, що забезпечують порядок автомобільного руху, комунальних або інших служб, які обслуговують відвідувачів / організаторів.

Розміщенням заявки на сайті ДСП ЧАЕС відвідувач/організатор підтверджує, що він ознайомлений та повністю погоджується з усіма Умовами відвідування ДСП ЧАЕС.

©2020 ДСП "ЧАЕС"